Arrangement

Vi inviterer

Velkommen til ”Kulturbeite” – et Natur- og kulturbasert reiselivskonsept på Håggåsetra.


Vi inviterer til:

- Kulturopplevelse som utstillinger, konserter, seminarer og konferanser

Utstillinger

«EN TRØNDERSK KUNSTFLORA»


I perioden 20. – 28. august 2022, er det klart for ny utstilling på Galleriet Håggåsetra.
Dette er faktisk den 15. utstillingen som arrangeres i husene på setervollen i Gisnadalen!


Denne gang ønsker vi å presentere et utvalg av trøndersk kunst, der 10 ulike kunstnere vil delta. Fire av disse, Beate Gjersvold, Therese Myran, Kjell Erik Killi Olsen og Oda Victoria Reitan, besøker «Galleriet Håggåsetra» for første gang, - noe vi selvsagt gleder oss litt ekstra til.
De andre utstillerne er:
Sverre Koren Bjertnæs
Jarle Øien Farmen
Mari Follinglo
Inge Gravdal
Benth Owesen
Elling Reitan


VELKOMMEN til en variert og mangfoldig utstilling, - «EN TRØNDERSK KUNSTFLORA.»

Konserter