Håggåsetra

- kulturbeite

Hvordan finne fram?

Ønsker du å ta turen til Håggåsetra i Gisnadalen, finner du lettest fram ved å ta av E6 ved Kløftbru, - 2 km sør for Ulsberg. Etter ca.3 km tar du av ”Gamle Kongevei” og følger skiltinga mot Gisnadalen. Ved det innerste gardstunet fortsetter du ca.1 km på en bomvei. Ved ei stor åpen slette, like ved veien, - finner du setervollen.


Transport


Tog

NSB, http://www.nsb.no/

Tlf: 815 00 888

Holdeplasser Berkåk og OppdalBuss

Traffikanten:

Tlf: 177

Holdeplass: UlsbergTaxi

Rennebu Taxisentral ANS     

Tlf: 72 42 75 60


Oppdal drosjesentral

Tlf: 72 42 12 05


Copyright © haaggaan.com